Tyto informace jsou využívány výhradně pro interní marketingové účely. Naším zájmem není prodej, vyměňování, či zveřejnování Vašich osobních údajů (jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa,, údaje o kreditní kartě, apod.). Informace, které nám o sobě poskytnete, jsou použity pouze pro fakturaci a poštovní učely a nejsou sdíleny s žádnou třetí stranou.

Kontaktujeme pouze osoby, které si vyžádaly, nebo se rozhodly přijmout naše bezplatné informační bulletiny, nebo kteří si zakoupili některý z našich produktů.